Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

“Yeni Dünya, Yeni Sәn” tәlimi

13.06.2022-ci il tarixindә Ada Universitetindә Kapital Bank-ın tәşkilatçılığı ilә tәlәbәlәrlә keçirilmiş “Yeni Dünya, Yeni Sәn” tәliminin İlk sessiyası uğurla tamamlanmışdır. Tәlim müddәtindә son kurs tәlәbәlәrinә karyera planlamalarında istiqamәt verilmiş, “Yeni Dünya”-nın “Yeni Tәlәb”-lәrinә uyğunlaşmağın yolları izah edilmiş, tәlәbәlәri maraqlandıran mәqamlara aydınlıq gәtirilmişdir.

 

 

 


0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top