Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

“Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyinin Tәşkilati Potensialının Güclәndirilmәsi” layihәsi çәrçivәsindә “HR Risklәr” tәlimi

Dәyәrli Dostlar,

GDG Professionals şirkәti EBRD şirkәti ilә birgә Avropa İttifaqının “Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyinin Tәşkilati Potensialının Güclәndirilmәsi” layihәsini hәyata keçirir. Tәlimdә HR-ın tarixi, fәaliyyәti, funksiyaları vә rolları barәdә mәlumatlar verilmiş, mövzular üzrә tapşırıqlar yerinә yetirilmişdir.

Diqqәtinizә layihә çәrçivәsindә keçirilmiş “HR Risklәr” tәlimindәn şәkillәri tәqdim edirik.

 

 

 


0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top