Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Vaxtın İdarә Olunması

 
  GDG Professionals şirkәti Port Baku Residence-dә Kapital Bankın әmәkdaşlarına oktyabr ayında “Vaxtın İdarә Olunması” tәlimini keçirmişdir.
 Tәlimdә mövzu üzrә aktual mәsәlәlәrә, nәzәriyyәlәrә geniş yer verilmiş vә praktiki tapşırıqlar edilmişdir.

 

 

 

 

 

 

 

0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top