Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Vakansiyalar

 • Kommersiya Direktoru

  May 27, 2020 @ 11:53|0 Şәrh

  Kommersiya direktoru İş qrafiki: Hәftәdә 6 gün, 09:00-dan 18:00-dәk Pәrakәndә satışın tәşkili, idarәsi vә inkşafı Topdan satışın tәşkili, idarәsi vә inkşafı Diller üzrә satışın tәşkili, idarәsi vә inkşafı Eksport әmәliyyatlarının tәşkili, idarәsi vә inkşafı İmport әmәliyyatlarının tәşkili, idarәsi vә inkşafı Marketinqin tәşkili, idarәsi vә inkşafı Qiymәt siyasәtinin tәşkili, idarәsi vә inkşafı Plan vә proqnozların verilmәsi 1C, MS Office, Excel proqramlarını bilmәk Azәrbaycan, Rus vә İngilis dillәrini bilmәk Cinsi: kişi Әmәk haqqı: 5000 AZN Xahiş edirik, mövzu yerinә elanın adını yazaraq CV ...
  әtraflI
 • Satış rәhbәri

  May 27, 2020 @ 11:46|0 Şәrh

  İş qrafiki: Hәftәdә 6 gün, 09:00-dan 18:00-dәk Satış planı tәyin etmәk Satış hәdәflәrini yerinә yetirmәk Gündәlik nәticәlәr haqqında hesabatları hazırlamaq vә rәhbәrliyә tәqdim etmәk Planlaşdırma, tәqdimat vә marketinq tәdbirlәrindә iştirak etmәk Komandada işlәmә bacarığı olmalı Satış standartlarına uyğun olaraq mağazalarda işlәrin hәyata keçirilmәsi Mağaza satıcılarını tәlimatlandırmaq Mağaza rәhbәrlәrini tәlimatlandırmaq Müәyyәn edilәn marşrut planı üzәrindә müştәri ziyarәtlәri edәrәk mәhsulun satışının tәşkil olunması Satış sonrası әmәliyyatları, çatdırılma vә ödәmә proseslәrini izlәmәk ...
  әtraflI
 • Senior B.O.Q & Specification Engineer

  May 21, 2020 @ 07:17|0 Şәrh

  Duties & Responsibilities: Gathers, Analyses, conclude projects requirements, design drawings, specifications, etc.to prepare BOQs, Cost Estimates Identify and quantify cost factors, such as production time, materials, and labor expenses, etc. Collaborate with engineers, architects, clients, and Sub-contractors Can do Value Engineering / Alternatives Costing Prepare detailed reports or bids for submission to appropriate parties wide knowledge and experience working in different construction projects estimating labor cost, time and construction materials from local and international markets (i ...
  әtraflI
 • Mühasib

  May 19, 2020 @ 12:45|0 Şәrh

  Mühasib İş qrafiki: Hәftәdә 6 gün, 09:00-dan 18:00-dәk Dövlәt orqanlarına hesabatların hazırlanması vә tәqdim olunması Vergi vә mühasibat uçotunun aparılması Әmәk haqqı, mәzuniyyәt, xәstәlik vәrәqәsi vә ezamiyyәnin hazırlanması Әmәliyyatların 1C proqramında işlәnmәsi Vergi hesab fakturaların yazılması E-Qaimә fakturalarının yazılması Bank ödәniş tapşırıqlarının hazırlanması E-gov.az, e-taxes.gov.az portal proqramı ilә işlәmәk 1C, MS Office, Excel proqramlarını bilmәk Azәrbaycan vә Rus dillәrini bilmәk Әmәk haqqı: 800 azn Xahiş edirik, mövzu yerinә elanın adını yazaraq CV-nizi sabina@gdg.a ...
  әtraflI
 • Digital Marketing Manager

  May 18, 2020 @ 06:44|0 Şәrh

  What you will do Plan and execute all digital marketing activities, including SEO/SEM, email, social media, search and display advertising campaigns; Design, build and maintain the companies' social media presence; Measure and report performance of all digital marketing campaigns, and assess against goals (ROI and KPIs); Identify trends and insights, and optimize spend and performance based on the insights; Plan, execute and measure experiments and conversion tests; Collaborate with internal teams to brainstorm new and creative growth strategies and optimize the user experience; Utilize the ...
  әtraflI

Scroll to Top