Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Xәbәrlәr vә Tәdbirlәr

 • İdarәetmә tәlimi

  Yanvar 08, 2021 @ 08:37|0 Şәrh

  GDG Professionals şirkәti Azәrbaycan Dәmir Yolları QSC-nin әmәkdaşlarına dekabr ayında “İdarәetmә” tәlimini vermişdir. Tәlimdә mövzu üzrә aktual mәsәlәlәrә, İdarәetmә üzrә nәzәriyyәlәrә geniş yer verilmiş vә praktiki tapşırıqlar edilmişdir. ...
  әtraflI
 • İdarәetmә tәlimi

  Yanvar 08, 2021 @ 08:14|0 Şәrh

  GDG Professionals şirkәti Azәrbaycan Dәmir Yolları QSC-nin әmәkdaşlarına noyabr ayında “İdarәetmә” tәlimini vermişdir. Tәlimdә mövzu üzrә aktual mәsәlәlәrә, İdarәetmә üzrә nәzәriyyәlәrә geniş yer verilmiş vә praktiki tapşırıqlar edilmişdir. ...
  әtraflI
 • Vaxtın İdarә Olunması

  Dekabr 23, 2020 @ 12:09|0 Şәrh

  GDG Professionals şirkәti Port Baku Residence-dә Kapital Bankın әmәkdaşlarına oktyabr ayında “Vaxtın İdarә Olunması” tәlimini keçirmişdir. Tәlimdә mövzu üzrә aktual mәsәlәlәrә, nәzәriyyәlәrә geniş yer verilmiş vә praktiki tapşırıqlar edilmişdir. ...
  әtraflI
 • İdarәetmә Tәlimi

  Mart 19, 2020 @ 06:27|0 Şәrh

  GDG Professionals şirkәti Port Baku Residence-dә Azәrbaycan Dәmir Yolları QSC-nin әmәkdaşlarına 10-12 mart tarixlәrindә “İdarәetmә” tәlimini keçirmişdir. Tәlimdә mövzu üzrә aktual mәsәlәlәrә, İdarәetmә üzrә nәzәriyyәlәrә geniş yer verilmiş vә praktiki tapşırıqlar edilmişdir. ...
  әtraflI
 • Müsahibәdә Peşәkarlıq

  Mart 11, 2020 @ 07:32|0 Şәrh

  GDG Professionals şirkәti EPRD şirkәti ilә birgә Avropa İttifaqının “Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyinin Tәşkilati Potensialının Güclәndirilmәsi” layihәsini hәyata keçirir. Hәmin layihә çәrçivәsindә 28 fevral tarixindә Tәhsil Nazirliyin, vә İnsan Resursları Mәrkәzinin İR üzrә rәhbәr vә işçi heyәtinә "Müsahibәdә Peşәkarlıq" mövzusunda seminar keçirilmişdir. ...
  әtraflI

Scroll to Top